Pro další pomoc volejte: +420-228 881 390 (v pracovní dny 8-17 hodin) :
  
 
O nás
Společnost eeebid.com Inc. byla založena začátkem roku 2000 jako 100% dceřiná společnost specializovaného softwarového poskytovatele Unicarte Software AG. Její hlavní sídlo je v Doveru, USA, sídlo pro Evropskou unii je v Mnichově a sídlo pro oblast střední a východní Evropy je pak v Budapešti. V oblasti střední a východní Evropy zajišťují činnost společnosti eeebid.com Inc., organizační složka s kanceláří v Praze, eeebid KFT s kanceláří v Budapešti a SC eeebid SRL s kanceláří v Brašově. Společnost eeebid.com Inc. má partnerské kanceláře v Paříži, Mainzu, Vaduzu, Buenos Aires, Bostonu a Johannesburgu. Díky účasti v mezinárodní síti Global Resourcing Network jsme schopni zajistit tendry s dodavateli z celého světa. Skupina eeebid.com Inc. do současné doby získala více jak 300 partnerů, kterým ušetřila více 2 500 miliónů € ve více jak 6000 projektech. Eeebid je certifikovaný ISO 9001 a 27001.

Služby

Našim partnerům neposkytujeme pouze softwarový produkt, ale komplexní balík služeb pro management nákupního procesu. Náš produkt eeebid.com je zaměřen převážně na internetové nákupní aukce. Sofistikovanější produkt eeebidQL je pak uceleným Enterprise Spend Management řešením, které zahrnuje pokrytí celého nákupního managementu kombinací flexibilního softwaru a konzultačních a poradenských služeb.
  Máme zkušenosti v oblasti analýzy nákupního portfolia klienta, kvalifikovaného dohledávání nových dodavatelů prakticky po celém světě, podpory dodavatelsko-odběratelských vztahů, cenových a dalších obchodních jednání a smluvních vyjednávání. Veškerou podporu a poradenství poskytujeme komplementárně k našemu softwarovému řešení.

  Ceny

  Jsme mezinárodní společností s důkladnou znalostí lokálních trhů. To nám umožňuje nejenom adaptovat naše služby na specifické podmínky jednotlivých národních trhů (což zahrnuje například příslušné jazykové verze našeho softwaru, znalost místních specifik obchodního jednání, důkladné zmapování dodavatelského trhu), ale také zohlednit potenciál našich klientů v oblasti zavádění informačních systémů a tomu přizpůsobit naše ceny. I při nízkých cenách je však rozsah našeho softwarového řešení srovnatelný s produktem např. společnosti Ariba.

  Naším primárním cílem je vždy snížit celkové náklady našich klientů a tím umožnit zvýšení jejich ziskovosti. Ceny za naše služby se tedy hlavně odvíjí od konkrétních požadavků našich klientů. Zohledňujeme přitom nejenom otázku požadavku propojení našeho softwaru se stávajícími systémy zákazníka, zda půjde o využívání softwaru přes Internet formou ASP (Application Service Providing – forma outsourcingu softwarových řešení) nebo zda náš klient vyžaduje také hardwarové zabezpečení, ale především zohledňujeme rozsah požadovaných konzultací a poradenství a rozsah požadovaných modulů v řešení eeebidQL.
  Hlavní mezníky historie eeebid.com Inc. o. s.
  Prezentace naší firmy
  2000 Založení eeebid.com Inc. jako soukromé společnosti se sídlem v USA.
  2001 Spuštění multiparametrového B2B softwaru pro nákupní e-aukce.
  2002 Zlomový bod v ziskovosti. Certifikovaný partner Microsoftu.
  2003 Představení nákupního řešení eeebidQL (Enterprise Spend Management). Partnerství s IBM Global Services. Vedoucí místo na trhu ve střední a východní Evropě.
  2004 Expanze do severní a západní Evropy.
  2005 Konzultační služby v oblasti celopodnikového nákupního systému, nákupu a zásobování.
  2006 Objem zobchodovaný v e-aukcích naší společností v ČR přesáhl 1 miliardu Kč, průměrná dosahovaná úspora byla 12,2%.
  2010 Celkový zrealizovaný objem v e-aukcích přesáhl již 12 miliard Kč v ČR a úspory dosáhly 474 mil. Kč při 49 klientech, ve východní Evropě 30,3 mld. Kč při 3 500 klientech.
  V roce 2011 se firma dostává, dle poradenské firmy CAPGEMINI Consulting, mezi 20 největších poskytovatelů softwaru pro nákupní management.