Pro další pomoc volejte: +420-228 881 390 (v pracovní dny 8-17 hodin) :
  
 

Případové studieNákup materiálu, surovin, energií (bez mezd) odčerpá z podniku i víc než 50% všech finančních prostředků.

Chyby při posuzování důležitosti nákupu ve firmě:
 • podceňování důležitosti nákupu a jeho působení při tvorbě hospodářského výsledku
 • necentralizovanost nákupních procesů
 • nezkušenost pracovníků nákupu
 • nedostatek kontroly vedením firmy
 • odmítání nových přístupů a metod v řízení nákupních procesů

Nákup není chápán jako strategická součást podniku. Mnohem větší pozornost je věnována odbytu, prodeji. Nákupy probíhají nákladným a komplikovaným výběrovým řízením nebo se nakupuje bez ohledu na ceny. Management firmy by po bližším prozkoumání a analýze zjistil, že je v silách firmy na nákupu ušetřit. Pokud management nezkusí ušetřit na straně nákupu, budou mu z firmy odtékat prostředky směrem k dodavatelům, den po dni, měsíc po měsíci, rok za rokem. Stačí si jen spočítat, jak se projeví na hospodaření firmy, když se materiálové náklady sníží jen o 3%, co to udělá s hospodářským výsledkem za rok, za dva…., A to e-aukce umí!

Jedním z nástrojů nákupního procesu jsou elektronické aukce.

E-aukce jsou výborným nástrojem v rámci firemních nákupů, který urychluje a zefektivňuje proces sjednávání dodacích a obchodní podmínek na dodávky zboží, surovin, materiálů, služeb, ale i oprav základních prostředků a při pořizování investic. Nikdo a nic nedokáže sjednat lepší ceny a podmínky, jako Vaši dodavatelé v rámci on-line soutěže.

Cílem e-aukcí je podání konečných nabídek a uzavření okamžitého obchodu - IHNED

 • úspora pro kupujícího, jde o cca 10 – 20% vyšší úsporu než u klasických papírových výběrových řízení
 • maximální transparentnost nákupu
 • účastníci i vyhlašovatel mohou průběh elektronické aukce sledovat kdekoliv na internetu
 • není třeba instalovat žádný software
 • úspora času a administrace pro vyhlašovatele
 • uživatelsky jednoduché ovládání
 • dodavatelé jsou pod velkým tlakem, pokud nesníží cenu, přijdou o zakázku
 • celá nákupní aukce trvá od 30 minut, max. několik hodin.
 • snadná obhajitelnost výsledků výběrového řízení
 • zlepšení nákupních podmínek
 • snížení nákupních cen při dodržením kvality nakupovaných materiálů a služeb
 • nepříjemné jednání s dodavateli pro Vás udělá naše firma

Podmínky pro úspěšnou e-aukci

 • dostatečný objem poptávky, zakázky
 • reálnost dodavatelských podmínek
 • počet dodavatelů, více jak 2
 • důvěryhodnost a solventnost zadavatele
 • jasná specifikace nakupovaných položek
 • dostatek zboží na trhu

E–aukce se vyplatí, když

 • úspory z e–aukce jsou větší než úspory z dřívějších nákupů a výběrových řízení
 • velikost poptávaného nákupu je pro dodavatele dostatečně atraktivní
 • předpokládá se dlouhodobý dodavatelsko odběratelský vztah
 • konsolidují se nákupy, vytvářejí se nákupní aliance
 • firma potřebuje ušetřit čas a náklady

Co lze všechno nakupovat e-aukcí

 • investice, stavby, rekonstrukce, zařízení
 • zboží, suroviny, režijní materiál
 • stroje, vozidla, pracovní stroje
 • potraviny
 • energie, plyn, elektrická energie
 • služby různého druhu – strážní, úklidové, telekomunikační, dopravní, tiskové
 • finanční služby
 • marketingové průzkumy
 • centralizované nákupy pro nákupní aliance tvořené více firmami, třeba in konkurenčními

Příprava na výběrové řízení a nákup formou e-aukce

 • stanovení položek pro nákup a určení jejich předpokládané ceny a počtu
 • seskupení položek do skupin podle dodavatelů
 • přiřazení těchto položek jednotlivým výběrovým řízením, elektronickým a papírovým
 • vytvoření nákupní smlouvy a podmínek (splatnosti, dodací lhůty)
 • přesná specifikace nakupovaného zboží
 • přehled dodavatelů, které chceme oslovit, stávajících a nových
 • objednání služeb firmy eeebid.com Inc
 • oslovení dodavatelů a předání jejich kontaktů firmě eeebid.com Inc.
 • sledování průběhu aukce
 • uzavření smlouvy s vítězem

Služby eeebid.com Inc. o. s.

Pokud zákazník nepožaduje provedení celého výběrového řízení, provedeme proces od zadání po technickou kontrolu a řízení e-aukce. Zde je nezbytná spolupráce se zadavatelem při definování položek a jejich specifikací, obchodních a dodacích podmínek.

 • poradenství ohledně nejvhodnějšího typu aukce pro zvolený nákup;
 • vygenerování uživatelských jmen a přístupových hesel pro danou aukci pro pracovníky;
 • společnosti;
 • nastavení aukčního projektu, příprava virtuální aukční síně;
 • zařazení dodavatelských společností do aukce, vygenerování přístupových práv;
 • možné nastavení dodatečných relativních a absolutních faktorů pro výpočet TCO;
 • přiřazení dokumentů k projektu a/či zakázce;
 • kontaktování dodavatelů, informování o podmínkách účasti v aukci, rozeslání aukčních
 • podmínek, komunikace s dodavateli;
 • komplexní zaškolení všech dodavatelů pro efektivní účast v aukci;
 • komunikace se zahraničními dodavateli v cizích jazycích;
 • on-line přístup do systému eeebid.com včetně sledování průběhu aukce;
 • dohled nad průběhem aukce a její koordinace;
 • hot-line v průběhu on-line aukce;
 • rozesílání hromadných e-mail zpráv v průběhu aukce;
 • kompletní reporting po skončení aukce;
 • analýza pozice jednotlivých dodavatelů, nastavení optimální výchozí úrovně pro aukci
 • interpretace výsledků aukce;
 • zabezpečení přenosu dat pomocí certifikátu SSL (kódování přenosových dat);

Realizace aukce

Eeebid.com aukční systém umožňuje

 • rozdělení aukce do více zakázek (skupin). Vítěz je vyhodnocován za každou zakázku samostatně
 • samostatné nastavení parametrů pro každou zakázku (skupinu) včetně prodlužování
 • libovolná volba jazykové verze (čeština, angličtina, němčina, francouzština, maďarština a rumunština) pro jednotlivé účastníky.
 • možnost vyhlašování i „nesoutěžních“ podmínek aukce, a to několika různými způsoby:
 • offline potvrzení podmínek aukce, kdy si pořádající v podmínkách aukce, které jsou např. jedním z dokumentů aukce, stanoví pevná kritéria a dodavatelé je před vlastní aukcí odsouhlasí (e-mail, fax, atd.). Pokud je neodsouhlasí, jsou vyřazeni;
 • podmínka (y) jsou nastaveny jako parametr (y) aukce, kdy dodavatel musí tyto podmínky odsouhlasit, jinak nemůže přihazovat – nabízet (parametry mohou nabývat pouze jedné hodnoty, např. „1“, což se rovná souhlasu s podmínkou);
 • využije se dvoukolové jednání – eRFQ (electronic Request for Quote) a následně pak aukce.

Dodavatelé, kteří nesplní požadované podmínky, nejsou do druhého kola připuštěni. Podmínky jsou nastaveny jako parametry, které mohou nabývat dvou hodnot. Např. „1“ pro přijetí podmínky a „0“ pro odmítnutí. Nastavená váha těchto parametrů pak ovlivňuje vyhodnocení dodavatele, za použití off-line potvrzení podmínek aukce.

Popis a některé vlastnosti systému eeebid.com

Cenová reverzní aukce: jediným parametrem je cena a to jedné nebo více položek.
Bundle auction: aukce balíku (koše) o větším množství položek, kde parametrem je cena za koš.
Cherry Picking auction: oddělené aukce jednotlivých zakázek.
Multiparametrová aukce: aukce s větším množstvím parametrů pro přihazování.
Ranking Auction: aukce se zobrazováním pořadí dodavatelům.
Anglická reverzní aukce: akceptovány jsou pouze absolutně nejlepší nabídky.
Real-Time Auction: lepší nabídky pouze ve vztahu k předchozím vlastním nabídkám.
eRfQ (Electronic Request for Quote): elektronické předložení nabídek bez aukčního principu.
eRfQ + Auction: aukce v návaznosti na předchozí eRfQ. A mnoho dalších.

Sofistikovaná zobrazovací práva, nastavení aukce, specifikace parametrů


Zobrazovací práva pro přihazující:

 • bez omezení,
 • až po prvním příhozu,
 • nejlepší nabídky na parametr,
 • nejlepší TCO (hodnotící číslo),
 • ideální TCO.

Systematické vytvoření aukce (s neomezeným počtem parametrů a zakázek v aukci)

1. zakázka Parametr (např. cena 1. položky)
Parametr (např. cena x. položky)
Projekt …………..
Parametr (např. cena)
X. zakázka Parametr (např. splatnost)
Parametr (např. dodací lhůta)

Zobrazování pořadí


 • bez pořadí,
 • pořadí podle jednotlivých parametrů i celé zakázky,
 • pořadí pouze v celé zakázce,
 • pořadí pouze podle jednotlivých parametrů.

Flexibilní možnosti prodlužování aukce

 • nastavení základního času pro začátek a konec aukce,
 • nastavení časového intervalu automatického prodloužení aukce,
 • nastavení časového intervalu pro podmínku spouštějící prodloužení aukce,
 • nastavení podmínky spouštějící prodloužení aukce,
 • neomezený nebo limitovaný počet prodloužení,
 • prodloužení každé zakázky samostatně nebo společné prodloužení

Dokumenty

Do systému je možno načíst a dodavatelům odesílat různé druhy dokumentů týkající se aukce či jednotlivých zakázek aukce, např. obchodní či technické podmínky, výkresy, atd. Součástí dokumentů je i návod k použití pro účastníky.

 • Zobrazování příhozů, průběhu aukce, převod do formátu Excel:
 • Příhozy dodavatelů mohou být zobrazovány podle jednotlivých parametrů, zakázek či hodnotícího čísla TCO (Total Cost of Ownership).
 • Informace o pozvaných dodavatelích, nastavení a výsledcích aukce mohou být převedeny do formátu Excel pro archivaci či další zpracování.
 • Příhozy dodavatelů mohou být také zobrazeny graficky dle stejných kritérií jako numerické zobrazování.
 • Samozřejmě mohou existovat i jiné varianty poskytovatelů, stejně jako jeden a tentýž subjekt může být jak poskytovatelem služby, tak i poskytovatelem komplexní služby (podle přání zadavatele).

Cílem tohoto jednoduchého přehledu bylo ukázat na variabilitu v pojmu poskytovatel v souvislosti s výběrovými řízeními s použitím eaukcí. Vybírejte podle toho, co je pro Vás nejvýhodnější, co Vám přinese největší užitek, největší přínos jak finanční, tak i v úspoře času a možnosti věnovat se něčemu jinému. Rádi Vám poradíme.

Ceny

Cena pro každou e-aukci je domluvena samostatně:

 • buď jako pevná cena
 • nebo jako cena vypočítaná z dosažené úspory,
 • jako kombinace obou.

Virtuální aukční síň si lze pronajmout i na požadované období – měsíc, rok.
Obchod je neustále se vyvíjející proces. Metody, které dnes považujeme za samozřejmé, se dříve v obchodě neuplatňovaly. Situace se mění, malé firmy zanikají, slučují se, jsou pohlcovány velkými, nadnárodními společnostmi, které mají velmi silnou vyjednávací pozici na trhu a v obchodě vůbec. Tyto firmy běžně využívají elektronických nákupních systému, výběrových řízení a nikdo se nad tím nepozastavuje. Tlačí své dodavatele do stále nižších cen.

Jak se asi zachová firma, která je nucena prodávat své produkty a služby těmto firmám právě prostřednictvím elektronických aukcí? Nebude se snažit prodat za lepší ceny těm odběratelům, kteří tento nákupní nástroj nevyužívají? Není to třeba Vaše firma, která platí vyšší ceny jen proto, že jiná jednoduchým a transparentním způsobem získá opravdu ty nejlepší tržní ceny?

Většina firem snižuje náklady, hledá rezervy v době krize a to může být už pozdě. Náklady je třeba snižovat neustále, neustále je třeba kontrolovat ceny na trhu.

Neváhejte nás kontaktovat