Pro další pomoc volejte: +420-228 881 390 (v pracovní dny 8-17 hodin) :
  
 
Řízení dodavatelských vztahů, správa dodavatelů
Typické problémy se zpracováním informací o dodavateli

 • Nedostatek informací o dodavateli před vyhlášením tendru
 • Nedostatek informací při odchodu kolegy ze zaměstnání
 • Informace jsou k dispozici pouze v kanceláři, při nefunkčnosti on line systému
 • Nedostatek aktualizovaných informací a manuální aktualizace
 • Nedostatek času na průzkum trhu a tím malý záběr ve vyhledávání možných dodavatelů
 • Pouze stávající či minulí dodavatelé jsou v databázích většinou v souboru excel
 • Pouze jedna osoba dodavatele je uvedena jako kontaktní
 • Noví dodavatelé objevující se během roku jsou ztraceni z nedostatku času na aktualizaci databáze
Výhody využití systému řízení dodavatelských vztahů - Strategic Supplier Management – modulu aplikace ebidQL pokrývající oblast práce s dodavateli.

 • Strukturovaná a setříděná databáze dodavatelů
 • Jednoduché informace o dodavatelích
 • Nonstop přístup k informacím a možnost aktualizace
 • Ohodnocení dodavatelů, (mezinárodní standardy, nebo podle přání zákazníka)
 • Vyhledávání a pokročilé vyhledávání
 • Možnosti registrace, vlastní, rychlá, pozvánka, registrační box
 • Neomezená datová kapacita
 • Neomezený kontakt pro dodavatelské firmy
 • Průzkum trhu, Benchmarking (analýza založená na srovnání analyzovaných hodnot se stanovenou nejlepší/tržní hodnotou)
 • Schvalovací proces
 • Sledování dodavatele, analýzy, možnosti rozvojového programu
 • Přímé spojení do dalších modulů např. RFX (přihazování během výběrového řízení anebo žádost o nabídku) reverzních aukcí
 • Uchování historie obchodních případů, celého nákupního procesu firmy. Při změně pracovníků v nákupu snadná návaznost všech minulých procesů s aktuálními a budoucími.
Databáze není neměnné řešení. ASP (poskytovatel aplikačních služeb) řešení umožňuje dynamickou nonstop výměnu informací mezi dodavateli. Tato výměna zahrnuje následující informace: osobní data (vč. fotografie), informace o firmě, obchodní údaje, údaje o kvalitě, vlastnictví, sídle firmy, profilu firmy, dokumenty, certifikáty. Ergonomické nastavení ikon, menu napomáhá lehké obsluze i pro PC začátečníky.

Již existující informace o dodavatelích nejsou ztraceny a není třeba z Vaší strany vynakládat příliš námahy na jejich vložení do systému. Lze vložit do systému eeebid údaje o dodavateli uvedené v souboru excel, stejně tak lze pro komunikační kanály použít například XML (rozšiřitelný značkovací jazyk), záleží pouze na požadavku.

Kromě regionálního třídění dodavatelů lze použít třídění dle jejich hodnocení. Můžete použít již včleněné standardní hodnocení jako např. UNDPSC - United Nations Standard Products and Services Code® ,který poskytuje otevřený, více sektorový standard pro efektivní, přesnou klasifikaci produktů a služeb, nebo eClass nebo můžete použít hodnocení, které je víceúrovňové. Cokoli si vyberete, naši experti Vám vše nastaví podle požadavku.

Vyhledávání a rozšířené vyhledávání

Rozdělení dodavatelů podle různých kritérií nebylo nikdy snazší než nyní. Můžete si vybrat dodavatele podle kategorie hodnocení nebo podle rozšířených možností vyhledávání. Vyberete si pouhým kliknutím na ikonu.

Aktualizovaný požadavek na dodavatele

Charakteristickým znakem řešení eeebid je mít život jednodušší. Pouhým kliknutím na klávesu obdrží všichni dodavatelé elektronický požadavek na aktualizaci jejich dat, příloh jako např. CMR pojištění a dalších.

Rozšířené možnosti řízení dodavatelských vztahů

Podle zkušeností jsou výše uvedené hlavní možnosti požadované a potřebné. Nicméně můžeme nabídnout podstatně více možností pro zkvalitnění Vašeho obchodu, jako ABC analýza, která klasifikuje předměty na základě specifických kritérií, objemu, výkonu, atd., Portfolio and Spider Analysis of suppliers (portfolio a analýza dodavatelů, BSC (Balanced Score Card, nástroj pro komunikaci strategie napříč organizací a udržuje kontrolu nad její realizací). S pomocí klíčových ukazatelů (strategických KPIs) a strategických projektů a iniciativ lze kvantifikovat změny, které se mají učinit v následujícím strategickém období, Score Card Development, Measure List, Gantt chart Measures (Typ sloupcového grafu, který porovnává čas s vývojem služeb, kontraktů.

 • PODNIKOVÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM
  • Aplikace na řízení nákladů
  • Elektronické aukce
  • Vyhodnocení nabídek
  • Katalog a řízení objednávek
  • Automatizace procesu uzavírání smluv
  • Správa dodavatelů