Pro další pomoc volejte: +420-228 881 390 (v pracovní dny 8-17 hodin) :
  
 
Elektronické aukce
Po ukončení všech specifikací je nastavena elektronická aukce v nákupním systému eeebid. Pozvaní dodavatelé mají pouze omezený čas (1-3 hodiny), aby předložili své nejlepší nabídky a stali se vítězi soutěže, výběrového řízení. Díky krátkému času a snahou získat zakázku snižuji dodavatelé cenu o 10-25%, aby získali zakázku. Tento nákupní nástroj je nejpopulárnějším e nástrojem, protože úspory jím jsou nejvyšší.

 • Významná úspora času (90%)
 • Významná úspora na ceně (10-25%)
 • Transparentní a objektivní podmínky
 • Průhledná soutěž

Nabízíme našim klientům individuální ceny a služby. Normálně příprava a realizace e aukce trvá pár dnů. Mimo klasické druhy aukcí jako „V reálném čase“ nebo „Anglická reverzní“, můžeme nabídnout další nastavení aukcí, jako jsou „Japonská“ nebo „Holandská“ aukce.

Tyto způsoby nastavení v porovnání s klasickými nastaveními se stávají stále více populárními a to i v případech, kdy se jedná o téměř monopolní dodavatelské firmy, které dominují trhu, nebo když je na trhu nedostatek zájemců o zakázku.

Holandská aukce: Tento druh aukce doporučujeme v případech, kde je pouze pár pozvaných účastníků. Cena při tomto druhu aukce se zvyšuje a aukce trvá do doby, dokud nepřijde první nabídka. Systém zvyšuje cenu o aukční krok v předem definovaném čase. Dodavatelé mohou akceptovat nabízenou cenu v tom okamžiku, kdy si myslí, že cena je pro ně vyhovující. Dodavatelé nemají druhou možnost nabídky, tak musí nabídnout, akceptovat, cenu co nejdříve. Tento psychický tlak na dodavatele ho nutí učinit nabídku co nejdříve, protože se obává minutu od minuty, aby o zakázku nepřišel,

Japonská aukce: Cena se během aukce snižuje v předem stanoveném čase a aukčním kroku. Dodavatelé nemusí nabízet cenu, pouze musí akceptovat snižující se cenu zakázky. Soutěž trvá, dokud poslední dodavatel cenu neakceptuje. Za použití tohoto silného nástroje můžete si být 100% jistí, že od dodavatele získáte tu nejlepší cenu.

Pro další odkazy, prosíme, navštivte naší stránku „Reference" a „Případové studie“.
 • PODNIKOVÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM
  • Aplikace na řízení nákladů
  • Elektronické aukce
  • Vyhodnocení nabídek
  • Katalog a řízení objednávek
  • Automatizace procesu uzavírání smluv
  • Správa dodavatelů