Pro další pomoc volejte: +420-228 881 390 (v pracovní dny 8-17 hodin) :
  
 
Katalog a řízení objednávek
Objednávka je konečný krok nákupního procesu, kontrahované položky mohou být požadovány buď z online katalogu, nebo individuálně. Díky řešení objednávek, mohou firmy zamezit přeplatkům, zrychlit čas nutný k distribuci.

Výhody řízení objednávek:

Zlepšení kvality:
 • Dostupnost 24 hodin
 • Strukturovaný poptávkový proces, standardní průběh práce
 • O 40% rychlejší proces v porovnání s tištěnými dokumenty
 • Transparentnost, průhlednost
Proces snižování nákladů:
 • Snižování administrativních nákladů
 • Úspora času při schvalovacím procesu
 • Méně neorganizovaných, individuálních a nekontrolovaných zakázek
 • Menší stav zásob
Přímé snižování nákladů:
 • Transakční náklady jsou sníženy o 50%
 • Snížení nákladů lepší organizací zakázky
 • Velké množstevní slevy, méně přeplatků
 • Plná kontrola nad platbami
 • PODNIKOVÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM
  • Aplikace na řízení nákladů
  • Elektronické aukce
  • Vyhodnocení nabídek
  • Katalog a řízení objednávek
  • Automatizace procesu uzavírání smluv
  • Správa dodavatelů